100+ प्रेमावर 💖 हृदयस्पर्शी मराठी सुविचार | Heart Touching Love Quotes in Marathi for Your Girlfriend, Boyfriend or Husband or Wife

Heart Touching Love Quotes in Marathi with HD Images of love also read Romantic Marathi quotes on love with Font or Sad Love Messages for your girlfriend, boyfriend or husband or wife 100+ प्रेमावर मराठी सुविचार

0
Heart Touching Love Quotes in Marathi with HD Images of love also read Romantic Marathi quotes on love with Font or Sad Love Messages for your girlfriend, boyfriend or husband or wife 100+ प्रेमावर मराठी सुविचार
Heart Touching Love Quotes in Marathi

Hello friends, today we are going to talk to you in this article about “love quotes in Marathi“, love is a feeling that everyone wants to feel, and whenever a person loves someone, then He loses his love and talks to her for many hours day and night. If you also love someone, want to express your love to someone, then you must tell about your heart feelings to the person for whom you can use love quotes in Marathi. Whoever you love, we take a long time to express love after that, after some time the person goes far away from you and there is the only disappointment in your hand. If you do not want to let this happen to you, then you can use the romantic love quotes in Marathi given by us.

Many times it happens that you can never express your love to someone you love and keep your feelings in your mind. After which they remain one-sided love. Although the power of one-sided love is immense, until the two lovers meet, that love is called incomplete. If you have a crush that you love very much but you are not able to express your love to it, you can propose in a very romantic way, using “heart touching love quotes in Marathi“, And make a new beginning of your love.

Love Quotes in Marathi

It is true that there is no religion of love, love can be from any boy or girl of any caste. Many times you must have heard that love is blind, this can be justified to some extent because two lovers never see each other’s religion nor do they see each other’s color. This is also called true love. If you too have true love and want to express your love then today we have brought you the best “love quotes in Marathi” on the internet, using the quotes below you can impress your crush and relationship I can convince you to come. If a boy and girl both love each other and both are reluctant to express love, then you can courageously express your love, for this, you can use the quotes given below and in the greeting card Can access those quotes by writing.

तुझा शिवाय जगणे खुप अवघड
आहे आणि तुला
समजुन सांगणे त्या पेक्षा अवघड
आहे.

💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕

माझ्या हृदयाला कान लावून
ऐक तो आवाज जो
प्रत्येक वेळेस तुला मिळवण्याचा
हट्ट करतो.

💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕

काळजी घेत जा स्वतःची शरीर जरी तुझे
असले तरी त्यात जीव माझा आहे.

💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕

डोळे मिटल्यावर समोर येणारा जो
पहिला चेहरा असेल ना..
ते म्हणजे प्रेम.

💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕

स्वतःसाठी न जगता
जेव्हा दोन जीव
एकमेकांसाठी जगतात
त्यालाच तर खरं प्रेम म्हणतात.

💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕

मला तुझ्यासमोर कोणताच हट्ट करायचा नाहीये
कारण त्या हट्टापेश
तू माझ्यावर केलेलं प्रेम लाखमोलाच
आहे.

💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕

खुप भारी वाटतं जेव्हा कोणीतरी बोलत
स्वतःसाठी नाही तर माझ्यासाठी स्वतःची
काळजी घे.

💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕

मी तुला लहानपणीच मागायला हवं होतं
कारण मी थोडंस जरी रडलो ना
तर घरचे हवं ते आणून द्यायचे.

💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕

खरं तर प्रेम देवाला पण भेटले नाही
आपण तर माणसं आहोत.

💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕

छोट्या – छोट्या गोष्टी वर तेच
Couples भांडतात जे
एकमेकांवर स्वतःपेक्षा जास्त प्रेम
करतात…

Heart Touching Love Quotes in Marathi with HD Images of love also read Romantic Marathi quotes on love with Font or Sad Love Messages for your girlfriend, boyfriend or husband or wife 100+ प्रेमावर मराठी सुविचार
Heart Touching Love Quotes in Marathi

Love Quotes for Husband in Marathi

The relationship between husband and wife is very sacred, after marriage, the husband comes to the responsibility of the wife and the wife gets the responsibility of the family at home. If your husband loves you very much, then Aaja can do something special for her husband, you can express your love by sharing your husband with “Love Quotes for Husband in Marathi” on WhatsApp at office time. Apart from this, if you are having a noose between your husband and wife, then today you can do “Love Quotes for Couple in Marathi” to end this noose. Often there are battles between couples, but if we do not take any action to end that fight, then this fight goes on gradually, if you do not want to do this then convince your Ola partner, for You can also go to candlelight dinner.

देव पण न माहिती नाही कसे नाते जुळवीतो, अनोळखी माणसाला हृदयात स्थान देतो, ज्यांना कधी ओळखत हि नसतो, त्यांना पार जीवाचे, जिवलग बनवतो.

💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕

नाही आठवण काढलीस तरी चालेल, पण विसरून मात्र जाऊ नकोस…

💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕

मी पण प्रेम अश्या मुलीवर केलाय की, जिला विसरण मला शक्य नव्हत आणि जिला मिळवण माझ्या नाशिवत नव्हत.

💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕

आता राहवेना मुळीच कसे सांगू हे तुला? दाटून येते आभाळ सारे, दे सोबतीला हात मला…”प्रेम”

💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕

दाटून असलेल्या संध्याकाळी अवचित ऊन पडत… तसाच काहीस पाऊस न वाजवता, आपल्या आयुष्यात प्रेम येत! ‘Happy valentine day’

💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕

”प्रेम”: सखे हातात हात घेशील जेव्हा भीती तुला कसलीच नसेल…अंधारातला काजवाही तेव्हा सुर्यापेख्सा प्रखर असेल.

💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕

प्रेम आणि कौतुक योग्य वेळी व्यक्त न केल्यास त्याची किमत शून्य असते.

💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕

तू माझा होऊ शकत नाही, म्हणून प्रेम कारण सोडू का रे अस अर्ध्यावर सोडायचं असत तर मी जीवच लावला नसता.

💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕

जो खरा प्रेम करतो त्याचीच ओंजळ नेहमी खाली राहते…

💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕

शब्दाविना कळावे, मागितल्याशिवाय मिळावे, धायाविना जुळावे, स्प्रश्यावाचून ओळखावे “ तुझ माझ प्रेम”

Heart Touching Love Quotes in Marathi with HD Images of love also read Romantic Marathi quotes on love with Font or Sad Love Messages for your girlfriend, boyfriend or husband or wife 100+ प्रेमावर मराठी सुविचार
Heart Touching Love Quotes in Marathi

Marathi Quotes on Love in Marathi Font

Love is a feeling that we can never tell in words. Just as there is no end to the universe, love can never end. But do you know what is the full form of love, although many definitions of love have been given on the internet the most famous love full form is something like L means Life’s, O means Only, V means Valuable and E means Emotion (Life’s Only Valuable Emotion). If you too are searching for “Marathi quotes on love in Marathi font” on the internet, then today you are on the perfect website because you are going to get the best love in Marathi font here, which you can use for free.

पिल्लू तूच सांग आता
काय करू मी तुझ्यासाठी..
आता तरी परत ये तुझ्यावरचं
माझं प्रेम पाहून माझ्यासाठी…
I Love You Pillu!

💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕

Sorry, तुझी काळजी घेतल्याबद्दल,
Sorry तुझ्याशी सर्व Share केल्याबद्दल..
Sorry सर्वांबद्दल..
पण ह्या सर्वांपेक्षा जास्त Sorry..
तुझ्यावर विश्वास ठेवल्याबद्दल…

💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕

जो तुमच्यावर खरं प्रेम करतो ना,
तो तुमच्यासाठी कधीच..
Busy राहत नसतो…

💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕

तुझी आठवण येणार नाही
असे कधीच होऊ शकणार नाही.
कारण मी तुझ्याशिवाय कुणावर..
प्रेमच केलंच नाही…

💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕

शेवटी बोललो तिला विसरून जाईल तुला,
परत मनातल्या मनात म्हंटल..
बोलायला काय जातंय…

💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕

जेंव्हा कोणावर खरं प्रेम होतं
तेंव्हा त्या व्यक्तीची काळजी करायला,
खूप चांगल वाटतं…

💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕

माझं प्रेम,
तुझ्या अगोदरही कुणी नव्हतं.
तुझ्या नंतरही कुणी नसेल,
जो पर्यंत,
श्वासात श्वास आहे,
माझं प्रेम फक्त तुझ्यावरच असेल…

💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕

आयुष्यात एक कळलं,
एकतर्फी प्रेमच श्रेष्ठ असतं..
कारण त्यात काही गमावण्याची भीती नसते…

Romantic Love Quotes for Him in Marathi

Romance often takes place between two lovers, but in a new relationship, both are quite shy in talking and romancing with each other. If you also want to have romantic talks with your girlfriend or boyfriend, then today we can bring you a better option, use “romantic love quotes for him in Marathi” and start the romance. By doing this, you will also be able to express your love and Sharam will end between you two.

तुझं-माझं नातं है असचं रहाव…
कधी मैत्री, तर कधी प्रेम असावं…

💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕

तुझ्याजवळ काही मगितल्यावर..
तू म्हणतोस मलाच घेन जा..
त्यावेळी मला तुला सांगावस वाटत…

💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕

हे देवा तुझ्याकडे एकच प्रार्थना आहे
आम्ही दोघांना कधीच वेगळं नको करूस..

💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕

आयुष्यात त्यांलाच महत्व
द्या जे तुम्हाला समजून घेतात..

💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕

प्रेम समोरची व्यक्ति आपली होणार नाही है
आपल्याला माहीत असतानाही तीच्यावर
वेड्यारखं प्रेम करणे म्हणजे खरं प्रेम..

💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕

खूप सोत असत कुणावर प्रेम करण पण
अवघड असत ती व्यक्ति आपली होणार
नाही है माहित असून सुद्धा
तिच्यावरच प्रेम करण..

💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕

बघताच ज्याला भान हरवते,
समोर नसला की बेचैन मन होते
आठवणीच त्याच्या मग विश्व बनते यालाच
म्हणतात प्रेम कदाचित,
जयाच्याविना आयुष्य थांबते…

💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕

आज एका मुला मुलीला bullet
वरुन जाताना पाहि ल स्वप्न होत माझ ही जे
मनातल मनातच राहिल..

💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕

आयुष्यात ऐक वेळ अशी येते जेव्हा प्रश्न
नको असतात अस्तित्व फक्त साथ हवी असते…

Heart Touching Love Quotes in Marathi

When you are in love with someone and that person comes close to you, your heartbeat starts beating fast, and at that time you feel like that is why you should express your love for the time but you do not dare so much. And then once they miss out on expressing their love. If you also want to impress your love with heart touching Shayari, then today we have brought “heart touching love quotes in Marathi” for you, which you can use to impress your love partner. You can also share these quotes on social media platforms like Facebook, WhatsApp, Instagram, Twitter, etc.

प्रश्न पाण्याचा नाही तहानचा आहे, प्रश्न मरणाचा नाही श्वासाचा
आहे, मित्र तर जगात भरपूर आहेत, पण प्रश्न मैत्रीचा नाही विश्वासाचा आहे.

💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕

त्यांच्याप्रती निष्ठावंत आणि कर्जदार राहा जे तुम्हाला वेळ
देतात, कारण परिणाम कर्णालाही माहित होता, पण मुद्दा मैत्री टिकवून
ठेवण्याचा होता !

💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕

आवश्यक नाही की प्रेमचं असायला हवं, काहीवेळा मैत्री ही प्रेमा
पेक्षा मोठी असते.

💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕

प्रेमात शंका आणि राग तेच लोक करतात, ज्यांना तुम्हाला हरवण्याची भीती असते.

💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕

Aajkal Unhamule Kami Jalnarya Lokanmulech Mala Jast Garam Hot Aahe

💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕

आयुष्यात कधी कधी असं नाटत काही माणस थोड़ी
आधी भेटली असती तर बर झालं असत..
आणि काही माणस भेटलीच नसती तर बर झालं असत!!

💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕

नात ते टिकते ज्यात,
शब्द कमी आणि समज जास्त,
तक्रार कमी आणि प्रेम जास्त,
अपेक्षा कमी आणि विश्वासा जास्त असतो.

💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕

आयुष्याने मला एक गोष्ट शिकवली स्वत:
मध्ये खुश राहा आणि कुणाकडून कोणतीच अपेक्षा ठेवू नका..

💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕

जीवन हे असच असत ते आपल
असल तरी इतरांसाठी जगावत लागतं…

💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕

जीवनात अडचणी त्यालाच येतात,
जी व्यक्ती नेहमी जवाबदारी उचलायला तयार असते
आणि जवाबदारी घेणारे कधी हारत नाहीत
ते जिंकतात किंवा शिकतात….

Friends, you can tell us your love story by commenting on how you influenced your girlfriend, boyfriend, wife, husband, best friend, etc. Also, you can tell us by commenting in the comment box whether you liked “Love Quotes in Marathi” given in this article or not? Apart from this, you can share this article with your friends and love partners. Going to our website is going to get similar courts and poets, for which you can bookmark our website.

Yogesh is the prime pillar behind the Hindi Edition of Aam Admi, He is an environment-loving person who always tends to protect and nurture her surroundings. He is handling the major desk behind this website for Social Problems and Motivation. Yogesh is also the main Editor-in-chief on Aam Admi.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here